De laatste levensfase waardig leven

 

Aanpassingen ten aanzien van coronamaatregelen:

Een veilige omgeving voor onze gasten, naasten, vrijwilligers en medewerkers staat voorop, en hiervoor moeten we helaas middelen en maatregelen zoals een bezoekersregeling, inzetten.

Voor meer informatie over het verblijf of de maatregelen kunt u ons bereiken via telefoonnummer 010 5241090 of email: coordinator@hospicelansingerland.nl

 

Lege bedden: 1

Hospice Lansingerland heeft als doel een plek te bieden waar terminaal zieke mensen en hun naasten de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in een gastvrije en huiselijke omgeving. De gast houdt zelf de regie, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Er is volop ruimte voor de gast, maar ook voor de naasten. 

In de korte film hieronder krijgt u een indruk van wat er gebeurt achter de schermen van ons bijzondere huis.

Maatregelen coronavirus

Het Corona virus is vooral een besmettingsrisico voor risicogroepen, zoals ouderen en zieken. Dit risico geldt ook voor de gasten in Hospice Lansingerland. In ons hospice volgen wij de maatregelen en aanbevelingen vanuit de overheid, RIVM en de branchevereniging. De focus blijft hierbij natuurlijk liggen op een goede begeleiding in de laatste levensfase. Maar ook de bescherming van ons personeel en onze vrijwilligers is van groot belang. Hiervoor moeten wij verschillende maatregelen nemen, die ook dagelijks kunnen veranderen.

De coördinatoren, hospice arts en het bestuur van Hospice Lansingerland nemen hierin hun verantwoordelijkheid en zijn leidend. Wij hebben als een van de belangrijkste aanpassingen een bezoekersregeling ingesteld. De invulling van deze regeling delen wij mondeling mee aan gasten en naasten.

Dank u voor uw begrip en medewerking.

Het hospice vanuit:

Een vrijwilliger: Hiernaast kunt u een korte introductiefilm bekijken over het hospice. U krijgt een indruk van de inrichting, de gang van zaken en visie waarmee wij onze gasten en de naasten begeleiden in het laatste stukje van het leven.

Een bewoner: Enige tijd geleden is er een film gemaakt waarbij u een indruk krijgt van wat er gebeurt achter de schermen van ons bijzondere huis. Deze korte film levert een uniek kijkje op het werk van de vrijwilligers en professionals, bezien door de ogen van Mw Ria Kok. De filmmakers mochten haar tijdens haar laatste dagen volgen.

Nabestaanden en de huisarts: Na het verblijf van een gast hebben wij interviews mogen houden met de nabestaanden en de huisarts. Hier kunt u dit prachtige verhaal van Mevrouw Swikker lezen.

TV Programma De Monitor op bezoek bij Hospice Lansingerland

Hoe goed is de kwaliteit van zorg in hospices?

Er sterven steeds meer mensen in een hospice in Nederland. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de zorg in de laatste levensfase in hospices? We gaan langs bij hospice Lansingerland in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek, waar dag en nacht verpleegkundigen aanwezig zijn en vrijwilligers een onmisbare rol spelen in de zorg voor mensen die binnenkort hun laatste adem uitblazen. 

Bijeenkomsten
Café Over-Leven

Hieronder volgt een overzicht van de ingeplande bijeenkomsten. Openingstijden van 14:00 – 16:00 uur. Bereikbaar via de zij-ingang van Hospice Lansingerland.

Het Café Over-Leven zal tot nader order niet doorgaan in verband met de corona beperkingen. Zodra we weer een Café kunnen openen zullen we u daarvan op de hoogte stellen via deze website en de plaatselijke media.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via 010 5241090 of coordinator@hospicelansingerland.nl

Nieuwsbrief beschikbaar

De nieuwsbrief van de winter 2021 is nu beschikbaar. Lees meer over de ontwikkelingen binnen Hospice Lansingerland, onze vrijwilligers, medewerkers, sponsoren en het nieuws van de Vrienden.

Hoe kunt u helpen

Uw hulp kunnen we goed gebruiken

Donaties

Het is toch fantastisch door het schenken van een relatief kleine financiële bijdrage mensen een kans te bieden op een waardige manier de laatste levensfase te leven. Wilt u doneren? Dat kan snel en veilig via iDeal! Klik op de doneer button links.

Vrijwilligers

Van vitaal belang voor een hospice zijn de vrijwilligers. Vrijwilligers worden geworven, geselecteerd, getraind en begeleid door de coördinator. Hospice Lansingerland heeft een vrijwilligersbeleid met aandacht voor taken, training, begeleiding, ontwikkeling en invloed op beleid.

Giften

Voor het in stand houden van een hospice zijn schenkingen onmisbaar. Ook kan bij een testament worden bepaald dat een deel van de nalatenschap ten goede komt aan het hospice.

Aanvraag informatiefolder

Meer informatie