De laatste levensfase
waardig leven

Palliatieve zorg en begeleiding in ons
Hospice Huis of in de eigen woonomgeving

Beschikbare plaatsen in ons Hospice Huis: 0

Deze informatie wordt elke dag bijgewerkt.
Bel voor meer informatie, ook voor Hospice Thuis met 010 – 5241090

Welkom bij Hospice Lansingerland

Hospice Lansingerland heeft als doel zorg te bieden aan terminaal zieke mensen en hun naasten in de laatste fase van hun leven. Dit doen we met een groot team vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden en externe zorgmedewerkers. Elke dag zetten we ons in om samen met de cliënt te kijken naar zijn of haar wensen, en de mogelijkheid om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Deze palliatieve zorg kan gegeven worden in ons Hospice Huis in Bergschenhoek, of in de vertrouwde omgeving bij de cliënt thuis.

Het verblijf in ons Hospice Huis

Ons hospice in Lansingerland  biedt plaats aan zeven gasten en hun naasten in een huiselijke omgeving. De inrichting van het huis komt tegemoet aan de verschillende wensen en behoeften van de gebruikers. We beschikken over ruime kamers, een sfeervolle woonkamer met open keuken, en een afgeschermde tuin. De naasten van de gast zijn van harte welkom om de gast te bezoeken, en indien gewenst mee te helpen met de verzorging. Ongeveer zeventig zeer betrokken en enthousiaste vrijwilligers ondersteunen, onder leiding van de coordinatoren, de gast en diens naasten.

De medische en verpleegkundige zorg wordt gedaan door de professionele zorgverleners. Hospice Lansingerland is een rustige gastvrije plek, waar de gast zelf de regie behoudt. 

Palliatieve zorg in de eigen 
vertrouwde omgeving

Het kan zijn dat men wenst te overlijden in de vertrouwde omgeving thuis, omringd door naasten. Ook dan kan vanuit Hospice Lansingerland ondersteuning door vrijwilligers verzorgd worden. Met een team van zorgverleners, huisarts, mantelzorgers, thuiszorg en vrijwilligers kan de zorg en ondersteuning thuis worden gegeven. Ook als het Hospice Huis volledig bezet is kan dit een tijdelijke oplossing zijn. Indien men dit wil kan overplaatsing naar het Hospice Huis op een later moment plaatsvinden. 

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en donateurs.

Wilt u ons helpen? Bekijk hier de mogelijkheden.

Café Overleven

Hieronder volgt een overzicht van de ingeplande bijeenkomsten. Openingstijden van 14:00 – 16:00 uur. Bereikbaar via de zij-ingang van Hospice Lansingerland.

 • 4 juni 2024
 • 18 juni 2024
 • 2 juli 2024
 • 16 juli 2024
 • 6 augustus 2024
 • 20 augustus 2024
 • 3 september 204
 • 17 september 2024
 • 1 oktober 2024
 • 15 oktober 2024
 • 5 november 2024
 • 19 november 2024
 • 3 december 2024
 • 17 december 2024

Nieuwsbrief beschikbaar

De nieuwsbrief van het najaar 2023 is nu beschikbaar. Lees meer over de ontwikkelingen binnen Hospice Lansingerland, onze vrijwilligers, medewerkers, sponsoren en het nieuws van de Vrienden.

Aanvraag informatiefolder

Meer informatie