Stichting Hospice Lansingerland

Hospice Lansingerland heeft een bestuur op afstand. Dat betekent dat de manager verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in en vanuit het hospice, de aansturing van het personeel, de beleidsvoorbereiding en implementatie ervan.

De manager en de coördinator zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de zorg en dienstverlening voor gasten en begeleiden de vrijwilligers. De manager en coördinator vervangen elkaar bij afwezigheid. Binnen het hospice wordt professionele medische zorg geboden. De (eigen) huisarts en verpleegkundigen van Vierstroom verlenen de medische en verpleegkundige zorg. Wanneer de eigen huisarts de zorg niet kan verlenen in het hospice wordt de medische zorg overgedragen aan de hospice arts, tevens kaderarts Palliatieve Zorg i.o. Aanvullende vormen van dienstverlening worden verzorgd door externe marktpartijen.

Manager en coördinatoren

Brigitte de Jong is manager/coördinator van Hospice Lansingerland en Letty van Velsen is coördinator. De manager en coördinator werken ieder ongeveer 28 uur per week en zijn, doordat zij elkaar vervangen, zeven dagen per week van 07.00 tot 23.00 uur (telefonisch) bereikbaar.

Bestuur

Stichting Hospice Lansingerland heeft als doel: het faciliteren van het leven in de laatste levensfase voor inwoners van Lansingerland en diens naasten en het realiseren van een kenniscentrum. De stichting onderhoudt een nauwe relatie met de Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Frans van Schaik (voorzitter)
  • Frans Weterings (vice-voorzitter )
  • Wim Joosse (penningmeester)
  • Wout Voorthuijzen (algemeen lid)
  • Marly Oosterwijk ( algemeen lid)
  • Eric Kampinga ( secretaris )
  • Eduard van Gijzen (algemeen lid), Stichting Vrienden van en Stichting hospice Lansingerland

Comité van aanbeveling

Soms heb je in je leven zorg van anderen nodig. Omdat je het niet meer alleen redt, of omdat je naasten door allerlei oorzaken niet in staat zijn om ( voldoende) voor je te zorgen . Dan is het belangrijk dat de zorg goed en op maat wordt gegeven. Als het gaat om de laatste fase van je leven, is dat nóg belangrijker. Niet alleen voor de individuele mens, maar juist óók voor zijn of haar dierbaren. Soms kan dat thuis georganiseerd worden. Maar niet altijd. Als leden van het Comité van Aanbeveling, staan we er graag even bij stil hoe belangrijk het is dat Lansingerland een hospice heeft. Een hospice dat een rustige, prettige omgeving biedt voor mensen in de laatste fase van hun leven. Waar zij de persoonlijke aandacht en de zorg krijgen die in die fase nodig is. Wij zijn erg trots op de medewerkers en op de vele vrijwilligers die in Hospice Lansingerland die zorg bieden. Met grote betrokkenheid. Met zorgvuldigheid en deskundigheid. Soms met hun eigen emoties. En altijd met dankbaarheid dat zij iets hebben kunnen betekenen voor de mensen die zij verzorgen en begeleiden, en hun naasten. Wij gunnen ons Hospice Lansingerland de beste mogelijkheden voor optimale zorg. Graag vragen wij daarom ook uw aandacht voor de Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland. Met hun hulp kan het hospice de zorg en aandacht geven die zij voor ogen heeft. U kunt ons financieel ondersteunen door een gift op rekening IBAN: NL78 RABO 0156175053. Informatie over andere mogelijkheden kunt u ontvangen door een mailtje naar: vrienden@hospicelansingerland.nl. Met vriendelijke groet, Het Comité van Aanbeveling van Hospice Lansingerland Pieter van de Stadt, burgemeester Lansingerland Brigitte van der Burg, voormalig Tweede Kamerlid VVD en Karen Kruijthof, lid raad van bestuur Amsterdam UMC

Jaarverslagen

Privacyregelement

Download hier het privacyregelement

Disclaimer

Hospice Lansingerland stelt haar website en nieuwsbrieven met uiterste zorg op, maar aanvaardt desondanks geen aansprakelijkheid voor enige onverhoopte onjuistheid en/of onvolledigheid van de in haar uitgaven en op de website vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie.