Hospice Lansingerland

geeft palliatieve zorg in het Hospice Huis of Thuis

Met een groot team zorgmedewerkers, vrijwilligers, coördinatoren en externe zorgmedewerkers zetten we ons in om samen met de cliënt en diens naasten te kijken naar de wensen en mogelijkheden in de laatste fase van het leven. 

DSC08580_Klein

Wie komt in aanmerking voor onze zorg

Als mensen naar het oordeel van de behandelend arts nog slechts korte tijd te leven hebben en de zorg nog uitsluitend gericht is op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste levensfase kan palliatieve zorg worden gerealiseerd. De zorg die wij bieden is voor iedereen toegankelijk, ongeacht levensovertuiging, afkomst, cultuur of financiële situatie. 

Hoe ziet het zorgtraject er uit?

Na aanmelding door een arts, ziekenhuis, wijkverpleging of naasten heeft de coordinator de regie in het proces tot opname in het hospice of inzet door vrijwilligers bij de client thuis.

Tijdens het verblijf in het hospice huis heeft de huisarts de regie over de medische zorg.  Een team hospice verpleegkundigen verleent de verpleegkundige zorg, daarbij ondersteunt door professionele en zeer  gemotiveerde vrijwilligers. 
Indien men dit wenst worden naasten betrokken bij de dagelijkse verzorging.

Is inzet door vrijwilligers in de eigen woonomgeving gewenst dan zal de coordinator thuis een intake gesprek houden en met de client en diens naasten bespreken op welke  momenten een vrijwilliger ingezet zal worden.

Na opname in het hospice of na de start van de begeleiding thuis blijft de coördinator het aanspreekpunt voor de cliënt en de naasten.

14 juni 2022-1455681