Aanmeldformulier Hospice Lansingerland

De aanvraag voor een plaats in Hospice Lansingerland kan door iedereen worden gedaan: de toekomstige gast zelf, de familie, een thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige vanuit het ziekenhuis, of de behandelend arts. Na overleg met de betrokkenen en de huisarts bepaalt de coördinator of plaatsing mogelijk is.

Kennismakingsgesprek

Er volgt een kennismakingsgesprek waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Ziektegeschiedenis en de diagnose;
  • Verwachtingen van de gast en zijn/haar naasten over het verblijf in het hospice;
  • Eventuele bijzonderheden die van belang zijn voor een optimaal verblijf;
  • Werkwijze van het hospice, de verdere procedure en datum van opname.

De wijkverpleegkundige geeft de Palliatief Terminale Zorgverklaring door aan de zorgverzekeraar van de gast. De huisarts of behandelend specialist geven deze verklaring af. 

Voor nadere informatie verzoeken wij u onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen na ontvangst zo snel mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ook telefonisch nadere inlichtingen inwinnen.

Aanmelden als gast