Aanmeldformulier palliatieve zorg Hospice Lansingerland

De aanvraag voor een verblijf in het Hospice Lansingerland Huis, of begeleiding door vrijwilligers Thuis kan door iedereen worden gedaan: de toekomstige gast zelf, de familie, een thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige vanuit het ziekenhuis, of de behandelend arts. Na overleg met de betrokkenen en de huisarts bepaalt de coördinator of plaatsing in het hospice Huis of inzet door vrijwilligers Thuis mogelijk is.

Kennismakingsprocedure

Hospice Huis

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek door de coordinator waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Ziektegeschiedenis en de diagnose;
  • Verwachtingen van de gast en zijn/haar naasten over het verblijf in het hospice;
  • Eventuele bijzonderheden die van belang zijn voor een optimaal verblijf;
  • Werkwijze van het hospice, de verdere procedure en datum van opname.

 

Voor nadere informatie verzoeken wij u onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen na ontvangst zo snel mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ook telefonisch nadere inlichtingen inwinnen.

Hospice Thuis

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek door de coordinator waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Ziektegeschiedenis en de diagnose;
  • Verwachtingen van de gast en zijn/haar naasten over inzet en aanwezigheid van de vrijwilliger;
  • Eventuele bijzonderheden die van belang zijn voor een optimale ondersteuning;
  • Werkwijze van Hospice Thuis en de verdere procedure.


Voor nadere informatie verzoeken wij u onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen na ontvangst zo snel mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ook telefonisch nadere inlichtingen inwinnen.

Stel uw vraag