ANBI

Zowel Stichting Hospice Lansingerland als de Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden voor een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Onder het Kopje ‘Stichting Vrienden van’ kunt u meer lezen over schenkingen en giften.

ANBI Hospice Lansingerland

Gegevens Stichting Hospice Lansingerland
Stichting Hospice Lansingerland
Burgemeester van Oostenweg 10
2661 HN Bergschenhoek
Kamer van Koophandel: 27363279
RSIN: 821647520

Doelstelling Hospice Lansingerland
Hospice Lansingerland heeft als doel een plek te bieden waar mensen in de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in een gastvrije en huiselijke omgeving. De gast houdt zelf de regie in handen, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Er is volop ruimte voor de gast, maar ook voor de naasten.
Doelgroep: Iedereen is welkom in Hospice Lansingerland, ongeacht levensovertuiging, afkomst, cultuur of financiële situatie. Een verblijf in het hospice is bestemd voor alle mensen die naar het oordeel van de behandelend arts nog slechts korte tijd te leven hebben. Het gaat om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de behandeling nog uitsluitend gericht is op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Het bestuur
De bestuursleden verlenen hun diensten onbezoldigd ten gunste van de Stichting Hospice Lansingerland.

Manager en coördinatoren
Een manager/coordinator en een coördinator zijn in dienst van de Stichting Hospice Lansingerland volgens de bezoldiging cao Verpleging, Verzorging Thuiszorg ( VVT).

ANBI Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland