ANBI

Zowel Stichting Hospice Lansingerland als de Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden voor een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Onder het Kopje ‘Vrienden van’ kunt u meer lezen over schenkingen en giften.

Gegevens Stichting Hospice Lansingerland

Stichting Hospice Lansingerland
Burgemeester van Oostenweg 10
2661 HN Bergschenhoek

email: coordinator@hospicelansingerland.nl
KvK-nummer: 27363279
RSIN: 821647520

Doelstelling Hospice Lansingerland
Hospice Lansingerland heeft als doel een plek te bieden waar mensen in de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in een gastvrije en huiselijke omgeving. De gast houdt zelf de regie in handen, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Er is volop ruimte voor de gast, maar ook voor de naasten.
Doelgroep: Iedereen is welkom in Hospice Lansingerland, ongeacht levensovertuiging, afkomst, cultuur of financiële situatie. Een verblijf in het hospice is bestemd voor alle mensen die naar het oordeel van de behandelend arts nog slechts korte tijd te leven hebben. Het gaat om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de behandeling nog uitsluitend gericht is op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Het bestuur
De bestuursleden verlenen hun diensten onbezoldigd ten gunste van de Stichting Hospice Lansingerland.

Manager en coördinatoren
Een manager/coordinator en een coördinator zijn in dienst van de Stichting Hospice Lansingerland volgens de bezoldiging cao Verpleging, Verzorging Thuiszorg ( VVT).:

Gegevens Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland

Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland

postadres:
Rietkade 50
2492 TM Den Haag

email: vrienden@hospicelansingerland.nl
KvK-nummer: 27363293
RSIN : 8216.47.167

Doelstelling Vrienden van Hospice Lansingerland
Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland heeft tot doel het werven van fondsen om Stichting Hospice Lansingerland financieel te ondersteunen. Deze ondersteuning heeft twee grondslagen:

  • Structurele ondersteuning van de exploitatie:
    Stichting Hospice Lansingerland is voor een groot deel afhankelijk van subsidies van de overheid. De rekenregels voor de hoogte van de subsidie gelden voor een termijn van drie jaar, zijn niet te beïnvloeden en zijn daarmee voor de lange termijn onzeker. Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland draagt in de periode 2020 tot en met 2025 jaarlijks € 25.000 bij aan de exploitatie van de hospice.
  • Financiering van bijzondere uitgaven:
    Bijzondere uitgaven hebben betrekking op activiteiten of middelen die de dienstverlening van Stichting Hospice Lansingerland structureel kunnen verbeteren of die het comfort van de gasten verhogen. De financiering kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld aangepast meubilair of scholing en training van de vrijwilligers.

Doelgroepen
De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland zoekt de samenwerking met bedrijven, organisaties, evenementen en inwoners uit de regio om te komen tot een stabiele werving van fondsen. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een aantal eigen activiteiten zoals de Lichtjesavond Lansingerland en de Eindejaarsloterij.

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Lansingerland bestaat uit zes personen. De bestuursleden verlenen hun diensten onbezoldigd ten gunste van de Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland.