De sfeer van ons Hospice

Hospice Lansingerland aan de Burgemeester van Oostenweg 10 in Bergschenhoek biedt aan zeven gasten en hun naasten een huiselijke omgeving met respect voor elkaar. Het is een ‘bijna-thuis-huis’ voor mensen met een korte levensverwachting. Een tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld om de mantelzorg te ontlasten, is ook mogelijk. De inrichting van het huis komt tegemoet aan de verschillende wensen en behoeften van de gebruikers.

Een impressie

Hiernaast kunt u een korte film bekijken over de laatste levensfase van een gast. U krijgt een indruk van wat er gebeurt achter de schermen van ons bijzondere huis. Deze korte film levert een uniek kijkje op het werk van de vrijwilligers, bezien door de ogen van mevrouw Ria Kok. Filmmaker Pieter Harcksen uit Bleiswijk mocht haar tijdens een van haar laatste levensdagen volgen. Dat leverde onverwacht een uniek document op. Ria Kok was in staat een oorspronkelijk en onnavolgbaar betoog te houden over haar laatste dagen in het hospice. Zij vertelt vanuit het hart en doet een aantal wijze uitspraken die diepe indruk op u zullen maken.

Leefconcept

Hospice Lansingerland biedt ongeneeslijk zieke mensen de mogelijkheid de laatste levensfase waardig te léven. De gast staat centraal en daarbij vanzelfsprekend ook de naasten. Uitgangspunt van Hospice Lansingerland is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven bieden in de laatste periode van het leven. Er wordt gestreefd naar het best mogelijke comfort.

Hospice Lansingerland creëert rust waardoor ruimte ontstaat voor gasten en naasten om tot zichzelf en elkaar te kunnen komen. Om het leven naar wens in te vullen en af te ronden. Gasten en naasten, die ondersteuning en zorg nodig hebben en diegenen die dit verlenen, gaan met respect voor eigen keuzes en leefwijze met elkaar om.

Deze visie is tot stand gekomen met iedereen die zich wil inzetten voor het hospice; vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden en externe zorgmedewerkers. Uitgangspunt hierbij is dat men bereid is in de geest van de visie te handelen. In onze visie spreken we daarom liever niet van een hospice-concept , maar van een ‘leefconcept’. De reden hiervan is dat we veel breder willen kijken dan een gebouw dat als hospice kan fungeren. Het gaat immers niet om het gebouw.

Ten behoeve van de invulling van het leefconcept willen we mensen ideeën en mogelijkheden aanreiken, maar vooral uitnodigen om over hun wensen na te denken en deze te uiten; om vervolgens samen te kijken hoe hier zo goed mogelijk invulling aan gegeven kan worden. Essentieel is dus kennis en expertise van alles wat mogelijk is én hoe dingen ad-hoc (dus flexibel) te organiseren zijn. Op deze wijze kan het hospice als een kenniscentrum fungeren m.b.t. de laatste levensfase en daarbij passende, aanvullende diensten (ook van derden) verlenen.

Aanvraag informatiefolder

Meer informatie