Begeleiding thuis in de terminale levensfase

De laatste fase van het leven doorbrengen in de eigen vertrouwde omgeving is voor veel mensen belangrijk. Op de eigen manier afscheid kunnen nemen van familie en vrienden is dan ook een grote wens van velen die weten dat zij in hun laatste levensperiode is aangebroken. 
Soms is daar ondersteuning door vrijwilligers bij gewenst.

Hospice Lansingerland maakt dit mogelijk; wij bieden zowel zorg en begeleiding in het Hospice Huis als in de thuissituatie door inzet van vrijwilligers.

Hoe verloopt de aanmelding

De aanvraag voor begeleiding door vrijwilligers in de thuissituatie kan aangevraagd worden door de huisarts, de thuiszorg organisatie of de mantelzorger. De coördinator van het hospice maakt dan zo snel mogelijk een afspraak voor een kennismakingsgesprek aan huis. Samen met de aanvrager wordt geinventariseerd welke begeleiding passend en gewenst is.

Hoe is de zorg en begeleiding georganiseerd

Afhankelijk van de wens en de behoefte begint de inzet van de vrijwilliger zo snel als nodig en mogelijk is.

De ondersteuning kan aanvangen met enkele uren per week, en indien wenselijk worden opgebouwd tot meerdere uren per dag. 
De vrijwilligers zijn beschikbaar tussen 07.00 uur en 23.00 uur.

Gedurende de periode van de inzet van een vrijwilliger, onderhoudt de coordinator de contacten met zowel de vrijwilliger als de zorgvrager. 

De begeleiding is bedoeld voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, afkomst  of cultuur.

Praktische informatie

Hoe ziet de inzet van de vrijwilliger thuis eruit?

De vrijwilliger is aanvullend op de zorg van de mantelzorger.
Te denken valt hierbij aan praktische zaken zoals hulp bij maaltijden, en beperkte persoonlijke verzorging.
De vrijwilliger verricht geen huishoudelijke taken.

Medische en verpleegkundige handelingen, zoals bijvoorbeeld het geven van medicatie of het wassen van de client liggen bij de huisarts en thuiszorg professionals.

De vrijwilliger biedt tijd en aandacht aan de zorgvrager en diens naasten.
‘Er zijn’ is hierin belangrijk.