Doelstelling Hospice Lansingerland

Hospice Lansingerland biedt plek aan mensen om de laatste fase van hun leven door te brengen in een gastvrije en huiselijke omgeving. De gast houdt zelf de regie, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en volop ruimte voor de gast en de naasten.

14 juni 2022-1455681

Doelgroep

Iedereen is welkom in Hospice Lansingerland, ongeacht levensovertuiging, afkomst, cultuur of financiële situatie. Als mensen naar het oordeel van de behandelend arts nog slechts korte tijd te leven hebben, kan een opname worden gerealiseerd. Het gaat om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de behandeling nog uitsluitend gericht is op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Hospice Lansingerland stelt de persoonlijke situatie van de gast centraal. De coördinator bespreekt de verlangens en wensen met de gast. Na opname in het hospice blijft de coördinator het aanspreekpunt voor de gasten en de naasten.