Uw hulp is hard nodig

Hospice Lansingerland draait op vrijwilligers en donaties. Om de zorg te kunnen geven die wij willen hebben we hulp hard nodig. Hieronder staan diverse opties hoe u het Hospice Lansingerland zou kunnen steunen. 

Vrijwilligers
Van vitaal belang voor een hospice zijn de vrijwilligers. Vrijwilligers worden geworven, geselecteerd, getraind en begeleid door de coördinator. Hospice Lansingerland heeft een vrijwilligersbeleid met aandacht voor taken, training, begeleiding, ontwikkeling en invloed op beleid.

Schenkingen en donaties
Voor het in stand houden van ons hospice zijn schenkingen onmisbaar. Ook kan bij een testament worden bepaald dat een deel van de nalatenschap ten goede komt aan het hospice. Hiermee kunnen wij de zorg en begeleiding voor onze gasten en hun naasten zo aangenaam mogelijk maken.

U kunt donateur worden, waarbij u jaarlijks een vast bedrag stort. Ook kunt u ons steunen in de vorm van een gift of een legaat’.