Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland

De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland zamelt geld en/of middelen in om het verblijf van gasten en naasten zo aangenaam mogelijk te laten zijn, als ook voor het vrijwilligerswerk en de exploitatie van Hospice Lansingerland. Wilt u bijdragen? U kunt contact met ons opnemen via vrienden@hospicelansingerland.nl.

Samenstelling bestuur

  • Eduard van Gijzen, voorzitter
  • Ineke Ravenstein, secretaris
  • Jan-Wolter Oord, penningmeester
  • Gerard Lexmond, fondsenwerver
  • Geertjan Ouwendijk, fondsenwerver

Jaarrekeningen