Palliatief terminale zorg

Medisch, verpleegkundig en vrijwillig

Onze zorg richt zicht op fysieke, psychische, sociale en spirituele zorg. We zoeken naar elke mogelijkheid om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. 

De wens van de gast staat centraal

Een groot team met (externe) zorgmedewerkers, vrijwilligers, coördinatoren, en bestuursleden zetten zich volop in om de cliënt persoonlijk warme aandacht te geven. Ook is er aandacht voor zoveel mogelijk comfort, en staat het voorop dat de gast de regie heeft over de zorg.

Palliatieve zorg richt zich op de vier pijlers:

Fysiek

o.a. pijn, slaapproblemen, eetlust, benauwdheid, moeheid

Psychisch

o.a. angst, verdriet, somberheid

Sociaal

sociale steun, verbondenheid

Spiritueel

o.a. waarde van leven, verbondenheid met God/natuur, betekenis