Veel gestelde vragen

Wat is een Hospice?
Een hospice is een ‘bijna-thuis-huis’ voor mensen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. Een plaats waar mensen, omringd met zorg en begeleiding, zo waardig mogelijk kunnen overlijden.

Heb je verschillende soorten Hospices?
Er zijn twee soorten hospices te onderscheiden: Hospices waar met name vrijwilligers de begeleiding verzorgen en een thuiszorgorganisatie op basis van wijkzorg de verpleegkundige zorg verleent. Ook wel ‘bijna-thuis-huizen’ genoemd, Er zijn ook hospices waar het zorgpersoneel in dienst is bij de organisatie, ook wel high care hospice genoemd.

Wat is Hospice Lansingerland?
Hospice Lansingerland is een ‘bijna-thuis-huis’. De vrijwilligers zijn goed opgeleid en ondersteunen gasten en hun naasten. De medische en verpleegkundige zorg wordt verzorgd door de huisarts en verpleegkundigen.

Wat zijn de contactgegevens van Hospice Lansingerland?
Stichting hospice Lansingerland
Burgemeester van Oostenweg 10
2661HN Bergschenhoek

Tel 010 5241090
Email: coordinator@hospicelansingerland.nl
Website: www.hospicelansingerland.nl

beveiligd mailen:
stichtinghospicelansingerland@zorgmail.nl

Rekeningnummer
Stichting Hospice (in geval van facturering):
NL03RABO0156175045
Stichting Vrienden (in geval van gift of donatie):
NL78RABO0156175053

Waarom is een Hospice nodig?
Om verschillende redenen is het niet altijd mogelijk om thuis, in een ziekenhuis of een verpleeghuis te sterven. In een hospice kunnen de dagelijkse zorgen voor een deel overgenomen worden door de vrijwilligers.

Wat doet een Hospice?
Een hospice biedt een thuis aan ongeneeslijk zieke mensen om hun laatste levensfase waardig te leven. De zorg rondom de gast is goed georganiseerd waardoor de gast en naasten aandacht en rust voor elkaar kunnen hebben.

Hoe wordt de zorg verleend?
In hospices waar voornamelijk vrijwilligers werken wordt de zorg verleend alsof de gast thuis woont. Dat wil zeggen door de verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie. De medische zorg is in handen van de huisarts.

Wat als de eigen huisarts te ver weg woont?
In dat geval zal de huisarts, tevens kaderarts Palliatieve Zorg, die verbonden is aan het hospice, de medische zorg overnemen.

Hoe zijn de kosten voor een verblijf in een hospice georganiseerd?
De medische en verpleegkundige zorg door de huisarts en de verpleegkundigen wordt vergoed zoals in de thuissituatie, vanuit de basisverzekering. Gasten betalen aan de hospice organisatie een eigen bijdrage per dag voor het verblijf. Deze bijdrage wordt in veel gevallen (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de coordinatoren.

Wat is de organisatievorm van Hospice Lansingerland?
Hospice Lansingerland is een stichting met een bestuur op afstand. De dagelijkse gang van zaken is de verantwoordelijkheid van de manager bijgestaan door de coördinatoren. De manager en de coördinatoren zijn in dienst van de stichting. Daarnaast is er een Stichting Vrienden van hospice Lansingerland.

Wat doen de vrijwilligers voor werk in Hospice Lansingerland?
Hospice Lansingerland werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. Naast de vrijwilligers aan bed, zijn er o vrijwilligers voor de techniek en het kleine onderhoud, het onderhoud van de tuin, voor de massage en voor maatschappelijke en/of geestelijke ondersteuning. Ook het bestuur van de Stichting Hospice en van de Stichting Vrienden bestaat volledig uit vrijwilligers

Wat kenmerkt Hospice Lansingerland?
Hospice Lansingerland richt zich op het waardig léven in de laatste levensfase, met de nadruk op het leven, hoe kort dit soms is. In Hospice Lansingerland staat de gast centraal en daarbij vanzelfsprekend ook de naasten. Hospice Lansingerland wil de hoogst mogelijke kwaliteit van leven bieden in de laatste periode van het leven en creëert rust waardoor ruimte ontstaat voor gasten en naasten om tot zichzelf en elkaar te kunnen komen. Om het leven naar wens in te vullen en af te ronden.

Waar is Hospice Lansingerland gesitueerd?
Hospice Lansingerland aan de Burgemeester van Oostenweg 10, ligt midden in een woonwijk in het oudere gedeelte van het centrum van Bergschenhoek. Vlakbij een park en het dorpscentrum.

Hoeveel gasten kan Hospice Lansingerland tegelijk huisvesten?
Hospice Lansingerland biedt plaats aan 7 gasten. Iedere gast heeft een eigen ruime kamer met badkamer. Er is een grote gezamenlijke woonkamer, een keuken, een familiekamer en een logeerkamer.

Wanneer is familie welkom in Hospice Lansingerland?
Familie is altijd welkom in het Hospice, tenzij de gast andere wensen kenbaar heeft gemaakt. Indien zich situaties voordoen waardoor bezoek moet worden gereguleerd ligt de regie hiertoe bij de coordinatoren van het hospice.

Heeft Hospice Lansingerland bezoektijden?
Het hospice heeft geen vaste bezoektijden. Bezoek wordt altijd afgestemd met de gast of naaste familie.
Indien er redenen zijn om bezoek te reguleren, hebben de coordinatoren van het hospice hierin de regie.

Kan de familie ook mee-eten in Hospice Lansingerland?
Voor de directe naaste familie zijn grote diepvriesmaaltijden voor handen. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd, evenals voor een eenvoudige lunch. Koffie en thee wordt gratis geserveerd, voor overige dranken berekenen we voor het bezoek een kleine bijdrage.

Kan familie blijven slapen?
Familie kan desgewenst blijven slapen op de kamer van de gast en/of in de logeerkamer. Voor het logeren wordt een bijdrage gevraagd.

Welke voorzieningen heeft Hospice Lansingerland?
Het Hospice heeft WiFi en iedere kamer heeft een eigen telefoon en televisie. Er is een grote tuin en in een aparte ruimte binnen het hospice wordt twee maal per maand Café Over-Léven georganiseerd, een lotgenoten contact café waar men laagdrempelig over verlies en rouw kan spreken.

Wat voor extra’s wordt gedaan voor de gasten van Hospice Lansingerland?
De vrijwilligers en medewerkers van Hospice Lansingerland doen hun uiterste best om een verzoek in vervulling te laten gaan. Een behandeling van een kapper, masseur, pedicure of manicure is mogelijk. Ook kan Stichting Wensambulance worden ingeschakeld als een gast nog een keer naar een bepaalde bestemming wil gaan. Er kan, desgevraagd, ook geestelijke- en maatschappelijke begeleiding worden verzorgd.

Hoe kan ik Hospice Lansingerland een legaat nalaten?
De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Legaten aan de stichting zijn daardoor vrijgesteld van erfbelasting. Een legaat kan worden opgenomen in het testament. Een testament moet via een notaris worden opgemaakt.
Wie en wat zijn de Vrienden van Hospice Lansingerland?
De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland zet zich in om donaties en giften in te zamelen voor Hospice Lansingerland.
Daarnaast heeft het hospice twee bronnen van inkomsten: een gedeeltelijk subsidie vanuit het ministerie van VWS en de eigen dag bijdrage.

Hoe kan ik donateur worden van Hospice Lansingerland, of een gift doen?
U kunt een Vriendenkaart invullen, lid worden van ‘de Club van 100’, een periodieke schenking doen of een legaat opnemen. Hierover kunt u informatie vinden op de website www.hospicelansingerland.nl of u kunt de folder aanvragen via telefoonnummer 010 524 10 90. Een mail naar vrienden@hospicelansingerland.nl is ook mogelijk.
Rekeningnummer Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland: NL78RABO0156175053

Waarom is steun belangrijk?
Uw financiële bijdrage is van harte welkom en nodig om het hospice blijvend in stand te kunnen houden. U kunt Hospice Lansingerland financieel ondersteunen door een eenmalige gift over te maken op rekening NL78 RABO 0156 1750 53 of door donateur te worden van Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland. Deze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften/

Kan ik ook terecht met vragen en steun bij Hospice Lansingerland als ik geen familielid in het Hospice heb?
Hospice Lansingerland heeft het Café Over-Leven, dit is een lotgenoten contact ‘Café’. Openingstijden kunt u vinden op de website: Café Over-Leven.
Voor algemene vragen kan altijd contact opgenomen worden met de coordinatoren via telefoonnummer 010 5241090.

Hoe kan ik de nieuwsbrief van Hospice Lansingerland ontvangen?
Als donateur ontvangt u de nieuwsbrief digitaal of via de post thuis. U kunt ook een mail sturen naar coordinator@hospicelansingerland.nl waarin u kenbaar maakt dat u graag twee keer per jaar de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen. Via de website onder ‘Nieuws’ kunt u de nieuwsbrieven lezen.

Wie zitten in het Comité van aanbeveling van Hospice Lansingerland?
Er is een comité van aanbeveling dat gevormd wordt door belangrijke sleutelfiguren uit Lansingerland en omgeving. Leden van het comité zijn mensen die bekend zijn in de gemeente, het hospice een warm hart toe dragen, achter de doelstellingen staan en dit ook zichtbaar uitdragen.

Wat is de rol van het Bestuur van Hospice Lansingerland?
De Stichting Hospice Lansingerland heeft als doel het faciliteren van het leven in de laatste levensfase, waarbij het de taak van het  bestuur is de manager, coordinatoren en de vrijwilligers te ondersteunen.

Wat doet het Bestuur Stichting Vrienden van het Hospice?
De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland zet zich in donaties en giften in te zamelen voor Hospice Lansingerland. Het hospice draait gedeeltelijk op subsidie van de overheid. Naast deze subsidie is het hospice financieel afhankelijk van vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring. 

Hoe gaat Hospice Lansingerland met mijn privacy om?
Uw gegevens en de correspondentie in en vanuit Hospice Lansingerland voldoet aan
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet sluit aan op het digitale tijdperk waarin we leven. Op onze website vind u ons privacybeleid.

Aanvraag informatiefolder

Meer informatie