Veel gestelde vragen

Voor een verblijf in Hospice Lansingerland wordt een eigen bijdrage van minimaal € 40,- per dag gevraagd, of het bedrag dat de gast eventueel bij de zorgverzekeraar vergoed krijgt aan kosten voor dagvergoeding hospice. In de meeste aanvullende verzekeringen is een hospice kostenvergoeding opgenomen tot een bepaald bedrag.

Wat is een Hospice?
Een hospice is een ‘bijna-thuis-huis’ voor mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden. Een plaats om omringd met alle zorg zo waardig mogelijk kan overlijden.

Heb je verschillende soorten Hospices?
Er zijn twee soorten hospices te onderscheiden: Hospices waar met name vrijwilligers de begeleiding verzorgen. Ook wel ‘bijna-thuis-huizen’ genoemd, en Hospices waar vooral professionals werken, ook wel high care hospice genoemd.

Wat is Hospice Lansingerland?
Hospice Lansingerland is een ‘bijna-thuis-huis’ dat met name door vrijwilligers wordt gerund. De vrijwilligers zijn goed opgeleid en ondersteunen gasten en hun naasten. De medische en verpleegkundige zorg wordt verzorgd door de huisarts en verpleegkundigen.

Wat zijn de contactgegevens van Hospice Lansingerland?
Stichting hospice Lansingerland
Burgemeester van Oostenweg 10
2661HN Bergschenhoek​

Tel 010 5241090
Email: coordinator@hospicelansingerland.nl
Website: www.hospicelansingerland.nl

Rekeningnummer
Stichting Hospice (in geval van facturering):
NL03RABO0156175045
Stichting Vrienden (in geval van gift of donatie):
NL78RABO0156175053

Waarom is een Hospice nodig?
Om verschillende redenen is het niet altijd mogelijk om thuis te sterven. In een hospice kunnen de dagelijkse zorgen voor een deel overgenomen worden door de vrijwilligers.

Wat doet een Hospice?
Een hospice biedt een thuis aan ongeneeslijk zieken om hun laatste levensfase waardig te leven. De zorg is rondom de gast is goed georganiseerd waardoor de gast en naasten aandacht en rust voor elkaar kunnen hebben.

Hoe wordt de zorg verleend?
In hospices waar voornamelijk vrijwilligers werken wordt de zorg verleend alsof de gast thuis woont. Dat wil zeggen door de verzorgenden van de thuiszorg. De medische zorg is in handen van de huisarts.

Wat als de eigen huisarts te ver weg woont?
In dat geval zal de huisarts die verbonden is aan het hospice, tevens kaderarts Palliatieve Zorg i.o. de medische zorg overnemen.

Hoe zijn de kosten voor een verblijf in een hospice georganiseerd?
De medische zorg door de huisarts wordt vergoed zoals in de thuissituatie. De verpleegkundige zorg die in een hospice wordt verleend wordt vergoed door de ziektekosten verzekeringsmaatschappij, nadat er een indicatie is afgegeven door het Centraal Indicatie Orgaan Zorg (CIZ). Deze vergoeding wordt betaald aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), hierbij kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden gevraagd. Gasten betalen aan de hospice organisatie een eigen bijdrage per dag voor het verblijf. Deze bijdrage wordt in veel gevallen (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Wat kost het verblijf in Hospice Lansingerland?
Voor een verblijf in Hospice Lansingerland wordt een eigen bijdrage van minimaal € 40,- per dag gevraagd.
Wat is de organisatievorm van Hospice Lansingerland?
Hospice Lansingerland is een stichting met een bestuur op afstand. De dagelijkse gang van zaken is de verantwoordelijkheid van de manager bijgestaan door de coördinator. De manager en de coördinator zijn in dienst van de stichting. Daarnaast is er een Stichting Vrienden van hospice Lansingerland, dat zich richt op het vergaren van financiële middelen.

Wat doen de vrijwilligers voor werk in Hospice Lansingerland?
Hospice Lansingerland werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. Naast de vrijwilligers aan bed, zijn daar onder andere ook vrijwilligers voor het onderhoud van de tuin, voor de techniek, massage en voor maatschappelijke en/of geestelijke ondersteuning. Ook het bestuur van de Stichting Hospice en van de Stichting Vrienden bestaat volledig uit vrijwilligers

Wat kenmerkt Hospice Lansingerland?
Hospice Lansingerland richt zich op het waardig léven in de laatste levensfase, met de nadruk op het leven, hoe kort dit soms nog is. In Hospice Lansingerland staat de gast centraal en daarbij vanzelfsprekend ook de naasten. Hospice Lansingerland wil de hoogst mogelijke kwaliteit van leven bieden in de laatste periode van het leven en creëert rust waardoor ruimte ontstaat voor gasten en naasten om tot zichzelf en elkaar te kunnen komen. Om het leven naar wens in te vullen en af te ronden.

Waar is Hospice Lansingerland gesitueerd?
Hospice Lansingerland aan de Burgemeester van Oostenweg 10, ligt midden in een woonwijk in het oudere gedeelte van het centrum van Bergschenhoek. Vlakbij een park en het winkelcentrum.

Hoeveel gasten kan Hospice Lansingerland tegelijk huisvesten?
Hospice Lansingerland biedt plaats aan 7 gasten. Iedere gast heeft een eigen ruime kamer met badkamer. Er is een grote gezamenlijke woonkamer, een keuken, een familiekamer en een logeerkamer.
Wanneer is familie welkom in Hospice Lansingerland?
Familie is altijd welkom in het Hospice, tenzij de gast andere wensen kenbaar heeft gemaakt.

Heeft Hospice Lansingerland bezoektijden?
Het hospice heeft geen vaste bezoektijden. Bezoek wordt altijd afgestemd met de gast of naaste familie.

Kan de familie ook mee-eten in Hospice Lansingerland?
Voor de directe naaste familie zijn grote diepvriesmaaltijden voorhanden. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd, evenals voor een eenvoudige lunch. Ook bestaat de mogelijkheid maaltijden te laten bezorgen of zelf klaar te maken in onze keuken.

Kan familie blijven slapen?
Familie kan desgewenst blijven slapen op de kamer van de gast en/of in de logeerkamer. Voor het logeren wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Welke voorzieningen heeft Hospice Lansingerland?
Het Hospice heeft WiFi en iedere kamer heeft een eigen telefoon, televisie en stereo, er is een grote tuin en in een aparte ruimte binnen het hospice wordt twee maal per maand Café Over-Léven georganiseerd, en lotgenoten contact café waar men laagdrempelig over verlies en rouw kan spreken.
Het Hospice heeft een privacyreglement opgesteld

Wat voor extra’s wordt gedaan voor de gasten van Hospice Lansingerland?
De vrijwilligers en medewerkers van Hospice Lansingerland doen hun uiterste best ieder verzoek in vervulling te laten gaan. Een behandeling van een kapper, masseur, pedicure of manicure is mogelijk. Voor grotere wensen kan Stichting Wensambulance worden ingeschakeld. Er kan, desgevraagd, ook geestelijke- en maatschappelijke begeleiding worden verzorgd.

Hoe kan ik Hospice Lansingerland een legaat nalaten?
De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Legaten aan de stichting zijn daardoor vrijgesteld van erfbelasting. Een legaat kan worden opgenomen in het testament. Een testament moet via een notaris worden opgemaakt.
Wie en wat zijn de Vrienden van Hospice Lansingerland?
De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland zet zich in donaties en giften in te zamelen voor het Hospice Lansingerland. Het hospice draait gedeeltelijk op subsidie van de overheid. Daarnaast is het hospice financieel afhankelijk door vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring.

Hoe kan ik donateur worden van Hospice Lansingerland, of een gift doen?
U kunt een Vriendenkaart invullen, lid worden van ‘de Club van 100’, een periodieke schenking doen of een legaat opnemen. Hierover kunt u informatie vinden op de website www.hospicelansingerland.nl of u kunt de folder aanvragen via telefoonnummer 010 524 10 90. Een mail naar vrienden@hospicelansingerland.nl is ook mogelijk.
Rekeningnummer Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland: NL78RABO0156175053

Waarom is steun belangrijk?
Uw financiële bijdrage is van harte welkom en nodig om het hospice blijvend in stand te kunnen houden. U kunt Hospice Lansingerland financieel ondersteunen door een eenmalige gift over te maken op rekening NL78 RABO 0156 1750 53 of door donateur te worden van Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland. Deze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften/

Kan ik ook terecht met vragen en steun bij Hospice Lansingerland als ik geen familielid in het Hospice heb?
Hospice Lansingerland heeft het Café Over-Leven. Openingstijden kunt u vinden op de website: Café Over-Leven

Hoe kan ik de nieuwsbrief van Hospice Lansingerland ontvangen?
Als donateur ontvangt u de nieuwsbrief digitaal of via de post thuis. Anders ligt de nieuwsbrief bij de diverse huisartsen, apotheken en ziekenhuizen in Lansingerland. U kunt ook een mail sturen naar coordinator@hospicelansingerland.nl waarin u kenbaar maakt dat u graag twee keer per jaar de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen. Via de website onder ‘Nieuws’ kunt u de nieuwsbrieven lezen.

Wie zitten in het Comité van aanbeveling van Hospice Lansingerland?
Er is een comité van aanbeveling dat gevormd wordt door belangrijke sleutelfiguren uit Lansingerland en omgeving. Leden van het comité zijn mensen die bekend zijn in de gemeente, het hospice een warm hart toe dragen, achter de doelstellingen staan en dit ook zichtbaar uitdragen. Voor de huidige personen in ons Comité klik hier

Wat is de rol van het Bestuur van Hospice Lansingerland?
De Stichting Hospice Lansingerland heeft als doel: het faciliteren van het leven in de laatste levensfase voor inwoners van Lansingerland en diens naasten en het realiseren van een kenniscentrum. De stichting onderhoudt een nauwe relatie met de Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland.

Wat doet het Bestuur Vrienden van het Hospice?
De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland zet zich in donaties en giften in te zamelen voor Hospice Lansingerland. Het hospice draait gedeeltelijk op subsidie van de overheid. Naast deze subsidie is het hospice financieel afhankelijk van vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring. En niet te vergeten: de inzet van onze vele vrijwilligers! Zonder hen zou dit fijne huis niet mogelijk zijn.
Hoe gaat Hospice Lansingerland met mijn privacy om?
Download hier het privacyreglement

Aanvraag informatiefolder

Meer informatie