Hospice Lansingerland vertrouwenspersoon

Hospice Lansingerland heeft een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen. Zijn naam is Theo van Gerdingen. Bij Ongewenste Omgangsvormen is er meestal sprake van één melder die een kwestie heeft met één andere persoon in de organisatie. Hier kan van alles spelen. Denk aan pesten, discriminatie, uitsluiten, dreigen, en in (zeer) ernstige situaties geweld of sexuele intimidatie en ongewenst gedrag.

De rol van een Vertrouwenspersoon binnen Hospice Lansingerland.
Binnen een organisatie als Hospice Lansingerland kunnen zich situaties voordoen waar medewerkers of vrijwilligers mee zitten en in alle vertrouwelijkheid en rust over willen praten. Een Vertrouwenspersoon is gehouden aan geheimhouding maar kan zich in een uiterste kwestie niet beroepen op het verschoningsrecht.
De melder zal zelf altijd de regie blijven houden. De Vertrouwenspersoon staat naast de melder en niet erachter of ervoor. Daarbij moet vermeld worden dat een Vertrouwenspersoon geen rechercheur is en derhalve niet aan waarheidsvinding doet.

Afbakening.
1. De VP is er voor iedereen binnen de Hospice organisatie, vrijwilligers, manager en bestuur.
2. De VP is zelf vrijwilliger en er is dus geen sprake van een bezoldiging. Er kan dus geen enkele schijn van partijdigheid zijn.
3. VP is hieruit voorvloeiend niet aanwezig bij “personeels activiteiten zoals uitjes oid”.
4. Gesprekken tussen melder en VP vinden niet plaats op de locatie van het Hospice (zie verder).

Communicatie.
1. Meestal is er sprake van een prikbord, personeelsblad, intranet of website waar de gegevens van de VP te vinden zijn en hoe hij/zij is te bereiken.
2. Gesprekken tussen een melder en VP vinden nooit bij mensen thuis plaats. Een gesprek met een kopje koffie in een restaurantje zou een optie kunnen zijn.
3. Via het mailadres vp@hospicelansingerland.nl kan men een berichtje sturen om contact te leggen met de VP en een afspraak te plannen. Alleen de VP mag daar toegang toe hebben.
4. De VP is telefonisch bereikbaar onder nr 06 13626052
5. De VP maakt een jaarverslag en richt dit aan de directie en het bestuur. Het jaarverslag is vertrouwelijk en geanonimiseerd. De VP heeft hierin ook een signaal en adviesfunctie.

Indien geïnteresseerden meer willen weten over Vertrouwenspersonen, taken enz.:

1. De LVV: www.lvv.nl
2. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid: www.rijksoverheid.nl