Vrijwilligers Hospice Lansingerland

Van vitaal belang voor een hospice zijn de vrijwilligers. Vrijwilligers worden geworven, geselecteerd, getraind en begeleid door de coördinator. Hospice Lansingerland heeft een vrijwilligersbeleid met aandacht voor taken, training, begeleiding, ontwikkeling en invloed op beleid. 

Vrijwilligers

Verzorgingstaken die vrijwilligers kunnen uitvoeren zijn het, indien nodig, assisteren van de verpleegkundigen, de gast verleggen en in en uit bed helpen, de gast helpen bij toiletgang, helpen bij eten en drinken. De vrijwilliger mag geen medische- of verpleegkundige handelingen verrichten.
Vrijwilligers werken binnen ons hospice huis altijd in twee- of drietallen en wisselen viermaal per dag.

In de thuissituatie wordt gestreefd naar de ondersteuning van een vaste vrijwilliger. Wenst u ondersteuning door vrijwilligers in uw eigen woonomgeving? Dan zal de coördinator de taken en tijden waarop een vrijwilliger aanwezig zal zijn individueel met u afstemmen.

Opleiding vrijwilliger

Hospice Lansingerland biedt veel aandacht aan de opleiding van de vrijwilligers, zodat de vrijwilliger weet hoe lichte zorgtaken overgenomen kunnen worden, en de cliënt en diens naasten bijgestaan worden bij diverse situaties.

Lichamelijke verzorging

Verzorgingstaken die vrijwilligers kunnen uitvoeren zijn het, indien nodig, assisteren van de verpleegkundigen, de gast verleggen en in en uit bed helpen, de gast helpen bij toiletgang, helpen bij eten en drinken. De vrijwilliger mag geen medische- of verpleegkundige handelingen verrichten.

Gast en mantelzorg bijstaan

Vrijwilligers staan open voor alle vragen van gasten en mantelzorgers. Indien niet direct een antwoord voorhanden is zal worden doorverwezen.

Emotionele steun

Gedurende de aanwezigheid ontstaat soms een vertrouwensband tussen de vrijwilliger en de gast en/of de familie/mantelzorg. Deze wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid en persoonlijke betrokkenheid. Emotionele steun houdt in: troosten, aandachtig luisteren, rust bevorderen, helpen tot aanvaarding te komen en zelf niet bang zijn voor de emoties die los komen. Deze emotionele steun wordt ook aan de collega-vrijwilligers onder elkaar geboden. Per situatie kan de steun variëren van praten tot zwijgen, van luisteren tot stimuleren, van zich terugtrekken tot voorbeeld geven en van stil meeleven tot kleine attenties geven zoals een schouderklopje of een kopje koffie. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij de situatie goed inschat en vandaar uit bepaalt welke steun het beste geboden kan worden.

Vrijwilligers voor aanvullende diensten

Een aantal vrijwilligers doet boodschappen voor het huis, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de wensen van de gast. Ook zijn er vrijwilligers met een technisch inzicht die zich inzetten voor allerlei kleine reparatieklusjes. Het hospice heeft een besloten tuin. Het onderhoud ervan wordt ook door vrijwilligers verricht. Om de gast ontspanning te bieden of het welbevinden te bevorderen zijn aan het hospice ook vrijwilligers verbonden die complementaire zorg of massage verlenen. Er kan, als men dit wenst, een afspraak met de kapster gemaakt worden. Indien gewenst kan voor de geestelijke verzorging en psycho-sociale begeleiding eveneens een beroep worden gedaan op professioneel geschoolde vrijwilligers.

Gedicht van een vrijwilligster

Telkens weer voel ik de kracht
Zowel bij gasten als collega’s
Om alle moois in elke mens
Te vieren en te koesteren

De laatste periode is hier
Vaak zwaar maar ook dierbaar
Er wordt geleefd
er wordt gezegd
er wordt gevierd
in nabijheid van geliefden

Telkens weer voel ik ontroering
dat gasten en collega’s
die kans kregen geboden
de cirkel samen te sluiten
Die waardig sterven heet

Marijke, vrijwilligster Hospice Lansingerland

Word vrijwilliger!

Wilt u vrijwilliger worden? Neem contact op met de coordinator van Hospice lansingerland via coordinator@hospicelansingerland.nl of telefoonnummer 010 5241090 of vul onderstaand formulier in.