Hoe verlenen we medische, verpleegkundige, vrijwillige en spirituele zorg

De (eigen) huisarts van de gast is verantwoordelijk voor de medische zorg. De huisarts bezoekt de gast zo vaak als nodig. Het behandelbeleid is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Hierbij is veel aandacht voor het bestrijden van mogelijke pijn en benauwdheid.
Indien een huisarts zijn of haar patiënt niet kan volgen naar het hospice zal hospice arts tevens Kaderarts Palliatieve Zorg en huisarts in Rotterdam Hillegersberg Dr Bart van Leenen, in overleg met de eigen huisarts of de behandelend specialist de zorg aan de patiënt verlenen.

Verpleegkundige zorg

Verpleegkundige zorg (persoonlijke verzorging en verpleging) wordt over het algemeen door verpleegkundigen van Vierstroom geleverd. Nadat de huisarts of specialist een Palliatief Terminale Zorgindicatie heeft afgegeven zal de verpleegkundige de indicatie aanvragen bij de zorgverzekeraar van de cliënt. De verpleegkundige zorg wordt geboden afhankelijk van de zorgbehoefte van de gast. De verpleegkundigen besteden veel aandacht aan het comfort van de gast.

Vrijwilligerszorg

Zeven dagen per week begeleiden geschoolde vrijwilligers de gasten en de naasten. De vrijwilligers zijn de gastvrouwen en -heren van het huis en werken in teams van drie personen tussen 7.00 en 23.00 uur. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is ‘er zijn’, waarbij de wensen en behoeften van de gast en diens naasten centraal staan.
De vrijwilligers worden geworven, getraind en begeleid door de coordinatoren.

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging wordt in principe geboden vanuit de eigen gemeente/parochie van de gast. Daarnaast is een medewerker aan het hospice verbonden die op aanvraag aan de gasten psychosociale of spirituele begeleiding kan bieden.