Zorg

Zorg in het Hospice

Huisarts
De (eigen) huisarts van de gast is verantwoordelijk voor de medische zorg. De huisarts bezoekt de gast zo vaak als nodig. Het behandelbeleid is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Hierbij is veel aandacht voor het bestrijden van mogelijke pijn en benauwdheid.
Indien een huisarts zijn of haar patiënt niet kan volgen naar het hospice zal hospice arts tevens Kaderarts Palliatieve Zorg en huisarts in Rotterdam Hillegersberg Dr Bart van Leenen, in overleg met de eigen huisarts of de behandelend specialist de zorg aan de patiënt verlenen.

Verpleegkundige zorg
Verpleegkundige zorg (persoonlijke verzorging en verpleging) wordt over het algemeen door verpleegkundigen van Vierstroom geleverd. Nadat de huisarts of specialist een Palliatief Terminale Zorgindicatie heeft afgegeven zal de verpleegkundige de indicatie aanvragen bij de zorgverzekeraar van de cliënt. De verpleegkundige zorg wordt geboden afhankelijk van de zorgbehoefte van de gast. De verpleegkundigen besteden veel aandacht aan het comfort van de gast.

Zorg thuis

Medische zorg en verpleegkundige thuiszorg
De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg thuis voor de patiënt in de palliatief terminale levensfase.
Zodra er verpleegkundige zorg nodig is kan de huisarts een thuiszorg organisatie benaderen. Zij zullen met de client, en indien mogelijk met diens naasten, het aantal zorgmomenten vaststellen.