DSC08643_klein

Agenda

Café overleven agenda

Hospice Lansingerland heeft een bestuur op afstand. Dat betekent dat de manager verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in en vanuit het hospice, de aansturing van het personeel, de beleidsvoorbereiding en implementatie ervan. De manager en de coördinator zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de zorg en dienstverlening voor gasten en begeleiden de vrijwilligers. De manager en coördinator vervangen elkaar bij afwezigheid. Binnen het hospice wordt professionele medische zorg geboden. De (eigen) huisarts en verpleegkundigen van Vierstroom verlenen de medische en verpleegkundige zorg. Wanneer de eigen huisarts de zorg niet kan verlenen in het hospice wordt de medische zorg overgedragen aan de hospice arts, tevens kaderarts Palliatieve Zorg i.o. Aanvullende vormen van dienstverlening worden verzorgd door externe marktpartijen.

Bestuur

Manager en coördinatoren

Brigitte de Jong is manager/coördinator van Hospice Lansingerland en Letty van Velsen is coördinator. De manager en coördinator werken ieder ongeveer 28 uur per week en zijn, doordat zij elkaar vervangen, zeven dagen per week van 07.00 tot 23.00 uur (telefonisch) bereikbaar.

Bestuur

Stichting Hospice Lansingerland heeft als doel: het faciliteren van het leven in de laatste levensfase voor inwoners van Lansingerland en diens naasten en het realiseren van een kenniscentrum. De stichting onderhoudt een nauwe relatie met de Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland.
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Frans van Schaik (voorzitter, secretaris)
Wim Joosse (penningmeester)
Ariane Dirker (notulist en algemeen lid)
Paul Ras (algemeen lid)
John Tjen (algemeen lid)
Wout Voorthuijzen (algemeen lid)
Eric Kampinga (algemeen lid)
Jeanette Voets (algemeen lid, Stichting Vrienden van en Stichting hospice Lansingerland)

Publicaties

Take a peek inside our Wonderworld

Privacyreglement

Download hier het privacyregelement

Disclaimer

Hospice Lansingerland stelt haar website en nieuwsbrieven met uiterste zorg op, maar aanvaardt desondanks geen aansprakelijkheid voor enige onverhoopte onjuistheid en/of onvolledigheid van de in haar uitgaven en op de website vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie.

Comments are closed.