Verblijf voor gasten en naasten

Hospice Lansingerland biedt alles om het verblijf voor gasten en naasten zo aangenaam mogelijk te maken. Hospice Lansingerland is flexibel in het bieden van verblijf. Afhankelijk van de actuele situatie kan er ook tijdelijke zorg ( respijtzorg )geboden worden voor terminaal zieke mensen om de mantelzorg te ontlasten.

Verblijf

In het hospice wordt in een gastvrije omgeving professionele zorg en ondersteuning geboden als er geen kans op genezing meer is en overlijden niet lang meer zal duren. Indien men dit wenst worden naasten betrokken bij de dagelijkse verzorging. De huisarts heeft de regie over de medische zorg, daarbij ondersteund door verpleging en professionele, gemotiveerde vrijwilligers. Er wordt zo veel mogelijk een sfeer zoals thuis gecreëerd, waarbij de gast zo lang mogelijk de regie over zijn/haar leven behoudt.
De gast heeft een eigen kamer met douche, er is een gemeenschappelijke huiskamer en een groot terras. Er is veel respect voor de privacy van de gast en naasten. Indien er een kamer vrij is kan na een indicatie door de behandelend arts een opname ingezet worden.

Respijtzorg

Mantelzorg voor iemand in de laatste levensfase vergt veel energie. Een mantelzorger kan soms behoefte hebben even de zorg los te laten, bijvoorbeeld voor een vakantie, of gewoon om eens goed uit te rusten. Hospice Lansingerland biedt ook in dat geval ondersteuning. De zorgvrager logeert dan tijdelijk in het hospice waar de zorg voor een korte periode volledig wordt overgenomen. Deze tijdelijke zorg, ook wel respijtzorg genoemd, wordt geboden aan mensen die zijn uitbehandeld en een beperkte levensverwachting hebben (terminaal). Respijtzorg wordt geboden voor een periode van aaneengesloten dagen en kent een maximum van drie weken.